Soalan-Soalan Lazim

Umum

Perbankan Internet Korporat affinOnline.com merupakan kemudahan perbankan internet yang direka untuk memenuhi keperluan perniagaan korporat anda.

Perbankan Internet Korporat affinOnline.com membolehkan anda untuk mengakses maklumat akaun perniagaan anda dan melakukan transaksi perbankan mana sahaja anda berada - sama ada di dalam pejabat atau semasa anda berada di luar negara.

Perbankan Internet Korporat affinOnline.com memberikan anda kawalan sepenuhnya ke atas perniagaan anda dan akaun korporat.

Anda dapat melakukan Inkuiri (Inquiry) dan Transaksi (Transaction) di atas talian seperti berikut:

 • Melihat Akaun Semasa
 • Melihat Simpanan Tetap (Fixed Deposit)
 • Melihat baki Pinjaman
 • Melihat penyata Akaun Semasa yang terdahulu
 • Melakukan pemindahan dana antara akaun sendiri, pihak ketiga dan antara bank (IBG & RENTAS)
 • Membayar Bil
 • Melakukan pembayaran Gaji (Autopay)
 • Permintaan buku cek
 • Permintaan Henti Bayar Cek
 • Permohonan Cek Jurubank
 • Permohonan Pemindahan Dana Asing

Syarikat Sendirian Berhad, lain-lain perniagaan dan organisasi bukan perniagaan, yang mempunyai akaun semasa dengan Affin Bank adalah layak untuk memohon affinonline.com.

 • Pentium 4 dan 512 MB RAM
 • Sambungan Internet minimum pada modem 56 kbps
 • Windows XP atau lebih tinggi
 • Minimum Internet Explorer versi 7.0

Waktu operasi Perbankan Internet Korporat (affinOnline.com) adalah 24 jam sehari.

Ya, selagi komputer, Tablet dan Telefon Pintar anda mempunyai akses Internet.
Anda dikehendaki melengkapkan Borang Penyelenggaraan Perbankan Internet Korporat dan hantar kepada cawangan utama AFFINBANK anda bersama-sama dengan Resolusi Lembaga (yang ditandatangani dengan sewajarnya oleh Lembaga Pengarah).
Anda dikehendaki melengkapkan Borang Penyelenggaraan Perbankan Internet Korporat dan hantar kepada cawangan utama AFFINBANK anda bersama-sama dengan Resolusi Lembaga untuk menghubungkan akaun subsidiari.
Sistem Pentadbir Korporat (Corporate System Administrator) 


Sistem Pentadbir Korporat adalah orang yang menguruskan affinOnline.com. Mereka hanya boleh mengurus kumpulan pengguna korporat (corporate user group), profil pengguna (user profile), hak mengakses, menyediakan aliran kerja, had harian korporat dan pendaftaran akaun. Tiada urus niaga kewangan yang terlibat dan mereka tidak boleh melihat maklumat akaun mereka.

 • Pentadbir Sistem (System Administrator) mewujudkan kumpulan pengguna korporat, profil pengguna, hak mengakses, menyediakan aliran kerja, had harian korporat dan pendaftaran akaun.
 • Pelulus Sistem (System Authoriser) meluluskan kumpulan pengguna korporat, profil pengguna, hak mengakses, menyediakan aliran kerja, had harian korporat dan pendaftaran akaun yang dilakukan oleh Pentadbir Sistem.

Pengguna Korporat (Profil Pengguna)

Pengguna Korporat (Profil Pengguna) boleh mengakses modul dalam Web CIB berdasarkan hak akses (yang dicipta oleh Pentadbir Sistem & Pelulus Sistem) untuk melihat akaun dan transaksi kewangan.

 • Maker Korporat akan membuat transaksi.
 • Checker Korporat akan memeriksa transaksi tanpa token keselamatan TETAPI transaksi itu hanya boleh diluluskan oleh Authotiser Korporat.
 • Authotiser Korporat meluluskan transaksi menggunakan token keselamatan.
 • Observer hanya boleh melihat maklumat akaun.

Tidak, anda tidak perlu menggunakan token keselamatan untuk log masuk sebagai Pentadbir Sistem (System Administrator).

Tidak, anda tidak perlu menggunakan token keselamatan untuk log masuk sebagai pengguna Korporat TETAPI Authoriser Korporat perlu menggunakan token keselamatan untuk meluluskan transaksi yang dicipta oleh Maker Korporat.

Keselamatan

Perbankan Internet Korporat affinOnline.com dilindungi dengan tahap keselamatan yang tinggi untuk perbankan Internet, untuk melindungi kerahsiaan maklumat dan perbankan transaksi akaun korporat anda. Sistem keselamatan kami menggunakan:

a. Lapisan Soket Selamat (SSL);

b. penyulitan bit-128, tahap penyulitan tertinggi yang terdapat pada hari ini; dan

c. dua peringkat teknologi pengesahan yang menggunakan ID Pengguna (User ID) dan Kata Laluan untuk akses akaun.

Bagi urusniaga kewangan, terdapat langkah keselamatan tambahan. Transaksi mesti diluluskan menggunakan nombor TAC pada Token 2FA yang dipegang oleh pengguna yang disahkan oleh syarikat. Kebenaran untuk meluluskan transaksi kewangan dikawal oleh Profil Kebenaran (Authorization Profile) yang disediakan oleh Pentadbir Sistem syarikat sewaktu menyediakan Pengguna.

Perbankan Internet Korporat affinOnline.com dilindungi dengan tahap keselamatan yang tinggi untuk perbankan Internet, untuk melindungi kerahsiaan maklumat dan perbankan transaksi akaun korporat anda. Sistem keselamatan kami menggunakan:

Untuk IE 7.0:

 • Klik pada menu Tools.
 • Klik pada Pilihan Internet.
 • Klik pada tab Kandungan.
 • Dalam ruangan maklumat peribadi, klik pada AutoComplete.
 • Bawah ruangan sejarah AutoComplete, klik pada Clear Password.
 • Klik OK apabila kotak dialog muncul yang menyatakan "Clear all previously saved form passwords?".
 • Klik OK untuk keluar.

Untuk IE 8.0:

 • Klik pada menu Tools.
 • Klik pada Pilihan Internet.
 • Dalam skrin pop-up, klik pada Delete Form dan Delete Password.
 • Klik Close pada skrin pop-up.
 • Dalam skrin pilihan internet, klik OK untuk keluar.

Transaksi Kewangan

Boleh. Untuk pemindahan dana ke akaun syarikat di Affin Bank atau di lain-lain bank, sila nyatakan akaun penerima dalam ruang yang berkenaan dalam skrin transaksi affinOnline.com. Kemudian, mengemukakan permintaan pembayaran kepada Authoriser Koporat syarikat yang dilantik untuk affinOnline.com. Apabila Authoriser meluluskan permintaan anda di affinonline.com, pembayaran akan dilaksanakan.

Hanya pilih Biller dalam affinOnline.com yang anda ingin membuat pembayaran kepada, kemudian mengemukakan permintaan pembayaran kepada Authoriser Koporat syarikat yang dilantik untuk affinOnline.com. Apabila Authoriser meluluskan permintaan anda di affinonline.com, pembayaran akan dilaksanakan.

Log Masuk

Anda perlu memasukkan ID Syarikat, ID Pengguna dan Kata Laluan anda untuk log masuk.

Anda perlu mengikut langkah-langkah berikut berpandukan CIB Demo.

 • Mencipta Kumpulan Pengguna (User Group) untuk peranan Pemerhati (Observer).
 • Mencipta Profil Pengguna (User Profile)

Anda perlu mengikut langkah-langkah berikut berpandukan CIB Demo.

 • Mencipta Kumpulan Pengguna (User Group) untuk peranan Maker dan Authoriser. Peranan Checker tidak wajib dicipta mengikut kehendak pelanggan.
 • Mencipta Profil Pengguna.
 • Menyediakan Aliran Kerja (Workflow); Peringkat dan Syarat.
 • Mendaftar Akaun dan mengekalkan Had Harian Korporat adalah pilihan.

Anda perlu memuat turun Borang Penyelenggaraan Perbankan Internet Korporat dan menyerahkannya kepada cawangan utama AFFINBANK. Kami akan menghubungi anda dan memberikan anda kata laluan sementara.

Anda perlu log masuk dalam tempoh 60 hari untuk mengelakkan ID Pengguna menjadi tidak aktif / dinyahaktifkan.

Anda perlu memuat turun Borang Korporat Perbankan Internet Penyelenggaraan dan menyerahkannya kepada AFFINBANK anda Home Branch. Kami akan menghubungi anda dan memberikan anda kata laluan sementara.

Boleh. Anda boleh menukar kata laluan dengan cara melog masuk ke dalam affinOnline.com untuk menukar kata laluan anda.

Sungguhpun AFFINBANK telah mengambil langkah untuk memastikan akaun dan maklumat transaksi syarikat anda selamat, anda terus memainkan peranan utama dalam mengekalkan keselamatan maklumat tersebut. Anda harus menghafal ID Syarikat, ID Pengguna dan Kata Laluan anda, serta tidak mendedahkan maklumat ini kepada sesiapa.

Jika berlaku kejadian seperti diatas, sila hubungi Pusat Panggilan kami di +603 5522 3000.
Cawangan pin_drop
Tarif Caj insert_drive_file
Kadar & Caj attach_money
Kalkulator phonelink_ring